Miasto Ustroń

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
Tel. 33 85 79 310, 33 85 79 311

Wymiar i księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tel. 33 85 79 342, 33 85 79 353

Wymiar opłaty uzdrowiskowej, windykacja i egzekucja
Tel. 33 85 79 305

Naczelnik WALDEMAR WĘGLORZ
Tel. 33 85 79 344
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl