Miasto Ustroń

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Tel. 33 85 79 328, 33 85 79 348
E-mail: promocja@ustron.pl

Naczelnik Barbara Niemczyk
Tel. 33 85 79 349
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl