Miasto Ustroń

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 33 85 79 329, 33 85 79 345

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Tel. 33 85 79 302

Naczelnik  ALICJA ŻYŁA
Tel. 33 85 79 303
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl