Miasto Ustroń

XX Ustrońskie Spotkania Teatralne: Występy Laureatów XIII Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych / 15.03.2018

Występy Nagrodzonych w odbywającym się w MDK XIII Miejskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl