Miasto Ustroń

XXII Rodzinny Rajd Rowerowy / 03.06.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym który jest zaplanowany w piewszą niedzielę czerwcowego weekendu tj. 03.06.2018 r.

TRASA RAJDU: Ustroń Rondo Miast Partnerskich – ul. Grażyńskiego – ul. Sportowa – Ścieżka rowerowa nad Wisłą – Chata nad Wisłą – Ścieżka Rowerowa nad Wisłą – ul. Sportowa – ul. Grażyńskiego – Rondo Miast Partnerskich - Ustroń Rynek

ODPOCZYNEK: Chata nad Wisła, ul. Katowicka 252, 43 – 450 Ustroń

META: Ustroń Rynek

TERMIN:  03.06.2018 r. godzina 9:00

WPISOWE: 10 zł/ osoby.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują koszulkę rajdową,  posiłek regeneracyjny na półmetku, prawo uczestnictwa w losowaniu upominków, nagród. 

ZGŁOSZENIA - REJESTRACJA I OPŁATA w terminie do 21.05.2018 r.
- przez internet tutaj
- wpisowe w wysokości 10 zł od osoby na konto  ING nr 85 1050 1070 1000 0024 0604 4103  z podaniem imion i nazwisk osób, których dotyczy opłata.
- osobiście w Urzędzie Miasta p. nr 24a w terminie od 9.05.2017  w godzinach pracy urzędu. 
- do zapisów konieczny jest nr PESEL zapisywanych osób

Odbiór zamówionych koszulek od  25.05.2017 w Urzędzie Miasta, p. nr 24a w godz. od 8.00 -15.00
 
BRAK DOKONANIA WPŁATY W TERMINIE SKUTKUJE, IŻ ZGŁOSZENIE NIE JEST PRZYJĘTE

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl