Miasto Ustroń

Zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli 2015

Tematy zajęć edukacyjnych, które zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych jak i w Gimnazjach w 2015 r., dotyczyły tematyki przyrodniczo-ekologicznej skierowanej do różnych grup wiekowych.

„Jakie to drzewo”
Dzieci nauczyły się rozpoznawać leśne drzewa. Posłużyła do tego ilustrowana prezentacja multimedialna, a także liście oraz kwiaty i owoce jakie wytwarzają drzewa.

„Koszowo-kolorowy zawrót głowy”
Zajęcia te miały na celu zapoznanie się dzieci ze sposobem segregacji śmieci. Dzieci dowiedziały się co robić z odpadami bardziej problematycznymi takimi jak zbita porcelana, kartony po mleku itp.

„Torba w kwiatki na Dzień Matki”
Zajęcia te składały się z części praktycznej i teoretycznej, kiedy to uczniowie przygotowali rysunki na torbach z surówki bawełnianej. Ponadto dowiadywali się, jakie opakowania są przyjazne środowisku czyli jak robić zakupy by nie generować niepotrzebnej ilości śmieci.

„Czerpanie papieru czyli użyteczna makulatura”
W czasie warsztatów każdy uczeń sam zrobił kartkę papieru z makulatury. Uczniowie poznali proces czerpania papieru, który został ozdobiony suszonymi roślinami, wycinankami itp.

„Jak chronimy przyrodę”
Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w parkach, rezerwatach przyrody. Jakie formy ochrony przyrody, występują w naszym Państwie, Mieście. Na końcu zajęć dzieci samodzielnie projektowały tabliczkę na pomnik przyrody.

„Wiem czym oddycham”
Spotkanie dotyczyło powietrza w ujęciu całościowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby ochrony przed zanieczyszczeniem. Została zbadana zawartość pyłów w spalinach samochodowych wykorzystując balon wypełniony spalinami samochodowymi.

„STOP zanieczyszczeniom powietrza”
Na zajęciach uczniowie zdobyli wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, dowiedzieli się jakie substancje kryją się w spalinach samochodowych. Przedstawione zostały porównania poziomu zanieczyszczeń powietrza w Ustroniu zimą i latem, a uczniowie sami próbowali określić przyczynę zaistniałej różnicy.

Zdjęcia - Warsztaty Ekologiczne w Przedszkolu nr 1  
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl