Miasto Ustroń

Zapisy do UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU na nowy rok 2019/2020 / 03.09.2019

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Ustroniu przyjmuje zapisy na nowy rok akademicki 2019/2020

Już od 3 do 24 września 2019 r  w siedzibie UTW Ustroń w Akademii Esprit przyjmowane są   zapisy na nowy rok akademicki. Zapisy na zajęcia poszczególnych sekcji wraz z opłatą składki członkowskiej za I semestr w wysokości 40 zł (10 zł/miesiąc) przyjmujemy we wtorki i czwartki w godz. od 10.00 - 12.00 w sekretariacie AE.

Szczegóły na stronie internetowej Akademii Esprit oraz Miasta Ustroń a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie UTW.

Inauguracja  roku akademickiego odbędzie się 27 września  2019 roku o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”.  

Wykład inauguracyjny przedstawi dr Jan Olbrycht -  Poseł do Parlamentu Europejskiego, socjolog, samorządowiec, ekspert w zakresie budżetu UE. Temat wystąpienia:  „Problemy stojące przed Europą u progu trzeciej dekady XXI wieku”.

W części artystycznej wystąpi ustrońska wokalistka Karolina Kidoń, akompaniament Tomasz Pala.

Przyjmujemy zapisy na następujące zajęcia:

Kontynuacja projektu i nowe zajęcia w ramach projektu (bezpłatnie)

· Język angielski:
AE -  lektor - Małgorzata Gibiec-Śledzińska

- gr. średniozaawansowana  piątek – 10.35-12.05, kontynuacja  projektu od 4.10 - 6.12.19 r.       
AE - lektor - Małgorzata Gibiec-Śledzińska

- gr. zaawansowana  piątek – 12.10 -13.40, kontynuacja  projektu od 4.10 - 6.12.19 r.
AE - lektor - Małgorzata Gibiec-Śledzińska


· Język niemiecki:

- gr. średniozaawansowana– poniedziałek  - 15.00-16.30, kontynuacja projektu od 7.10.2019 do 13.04.2020
AE - lektor Agnieszka Mach    

- gr. początkująca - wiek do 65 – poniedziałek 16.35-18.05, realizacja projektu od 7.10 -13.04.20 r.
AE - lektor Agnieszka Mach


· Język czeski

- grupa poczatkująca-wiek do 65 -  czwartki  10:00-12:15 realizacja projektu 03.10.2019 do 13.02.2020
  AE - lektor Bohdana Najderova

· Zajęcia komputerowe:

-  I grupa początkująca-wiek do 65-  wtorek 9.00-11.15, realizacja projektu od 1.10.-7.12.19 r.
AE - mgr Marcelina Duchniak

-  II grupa początkująca-wiek do 65 – wtorek 11.20-13.35, realizacja projektu od 1.10.-7.12.19 r.
AE - mgr Marcelina Duchniak

- gr. średniozaawansowana - wtorek 15.00-16:30, kontynuacja projektu od 01.10.-09.11.19 r.
SP-2 - mgr Kinga Ludorowska

-gr. zaawansowana - wtorek 16.35-18:05, kontynuacja projektu od 01.10.-09.11.19 r.
SP-2 - mgr Kinga Ludorowska

Uwaga:
Uczestników sekcji, którzy kontynuują zajęcia w ramach projektu prosimy także o potwierdzenie udziału w zajęciach. Po zakończeniu projektu z języków i informatyki zajęcia będą kontynuowane odpłatnie na ogólnie obowiązujących zasadach UTW.

Zajęcia płatne (8 zł za 1 godz.)

· Język angielski:

- gr. początkująca, czwartek  9.00-10.00
AE - lektor - mgr Beata Luber

- gr. średniozaawansowana, czwartek 10.15-11.15
AE - lektor - mgr Beata Luber

· Gimnastyka dla Pań - poniedziałek 13.00-14.00, sala gimn. SP1 - mgr Iwona Kulis

· Joga:         

I gr. - poniedziałek 14.30-15.30, sala gimn. SP-1, Alicja Sobańska

II gr. - poniedziałek 15.45-16.45, sala gimn. SP-1, Alicja Sobańska

·  Taniec liniowy - poniedziałek 11.30 – 13.00, AE Adam Foks 

·  Trening pamięci - czwartek 13.00-14.00, AE mgr Iwona Kulis

·  Plastyka (malarstwo)  -   środa ( co 2 tyg.) 16.45-18.45, MU - Zbiory M. Skalickiej, mgr Dariusz Gierdal

·  Taniec towarzyski (zapisy parami) – środa 10.00 – 11.00, Jakub Chmiel. Uwaga ! taniec towarzyski – odpłatność 10 zł/os.

·  Tai Chi

·  Nordic Walking  - sobota  g. 9.00, Park Lazarów

·  Aquaaerobik  w basenie solankowym 

UWAGA  AQUAAEROBIK !
Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia  (Ustroń, ul. Sanatoryjna 7) w roku akademickim 2019/2020 oferuje dla członków UTW atrakcyjne ceny karnetów ilościowych 4/8/12  wejść z datą ważności odpowiednio 1/2/3/ miesiące  od daty zakupu obejmujących możliwość korzystania  z basenu/siłowni/zajęć fitness (w tym aquaaerobik)/sauny – zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zasadami korzystania z w/w zajęć.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.spa-ustron.pl 

Dodatkowo dla członków UTW zaplanowany  jest termin na zajęcia z aquaaerobiku we wtorek g. 15.00. Zajęcia odbędą się przy minimum 8 osobach. W przypadku mniejszej ilości zainteresowanych osób odbędzie się tylko indywidualna gimnastyka w wodzie przy muzyce.

Ceny karnetów:
· Karnet 4 wejścia ( cena regularna  64 zł) cena karnetu dla UTW 50 zł
( cena jednego wejścia 12.50)

· Karnet 8 wejść ( cena regularna 120 zł) cena dla członków UTW 96 zł
(cena jednego wejścia 12 zł)

· Karnet 12 wejść (cena regularna 168 zł) cena dla członków UTW 134 zł
(cena jednego wejścia 11 zł)

Raz w miesiącu odbywać się będą wykłady. Realizowany będzie także cykl zajęć warsztatowych oraz  wycieczek do kina, teatru i krajoznawczych. Harmonogram zajęć, warsztatów oraz wykładów i wycieczek  przedstawiony zostanie  do 27 września. Zajęcia rozpoczną się od 1 października.

Osoby zainteresowane udziałem w propozycjach Uniwersytetu Trzeciego Wieku  proszone są o uiszczenie składki członkowskiej w wysokości 10 zł za miesiąc płatne  z góry za pierwszy semestr (4 miesiące) tj. 40 zł. Opłaty za 1 godzinę zajęć pozostają bez zmian, wynoszą 8 zł za 1 godzinę zegarową. Opłaty należy regulować z góry za każdy miesiąc, najpóźniej w dniu rozpoczęcia  zajęć danego miesiąca.

Szczegóły na stronie www.esprit-akademia.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW DO AKTYWNOŚCI

Dyżury Rady Programowej  od 1 października :

Wtorek, 10.00-12.00 - Akademia Esprit!
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl