Miasto Ustroń

Zgromadzenie Zakonne Sióstr Boromeuszek

43-450 Ustroń, ul. Cieszyńska 11
Tel. 33 854 22 49
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl