Miasto Ustroń

21 Rodzinny Rajd Rowerowy / 04.06.2017

Po raz dwudziesty pierwszy zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.

W tym roku startujemy z ustrońskiego rynku 4 czerwca o 9:00.

TRASA RAJDU: Ustroń Rondo Miast Partnerskich – ul. Grażyńskiego – al. Legionów – ul. Wczasowa – ul. Polańska – przerwa przy wyznaczonym miejscu na ognisko – ul. Polańska – ul. Wczasowa – al. Legionów – ul. Grażyńskiego – Rondo Miast Partnerskich - Ustroń Rynek.

ODPOCZYNEK: Wyznaczone miejsce na ognisko Ustroń Dobka

META: Ustroń Rynek

WPISOWE: 10 zł/ osoby.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują koszulkę rajdową,  posiłek regeneracyjny na półmetku, prawo uczestnictwa w konkursie o upominki i nagrody. 

ZGŁOSZENIA - REJESTRACJA I OPŁATA w terminie do 24.05.2017
- przez internet na adres: rejestracja.ustron.pl
- wpisowe w wysokości 10 zł od osoby na konto  ING nr 85 1050 1070 1000 0024 0604 4103  z podaniem imion i nazwisk osób, których dotyczy opłata.

W związku z bardzo dużym zaintersowaniem odbiorem koszulek i oczekiwaniem na kolejną partię bardzo prosimy o zgłaszanie się po odbiór zamówionych koszulek od dnia 31.05.2017 (środa) Urzędzie Miasta, p. nr 16 w godz. od 8.00 -15.00 
BRAK DOKONANIA WPŁATY W TERMINIE SKUTKUJE, IŻ ZGŁOSZENIE NIE JEST PRZYJĘTE 

ZAPISZ SIĘ !!!

Tabela rozmiarów koszulek poniżej:

UWAGA !
- Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w rajdzie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem rajdu.
- Jazda podczas rajdu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa podczas imprezy, stosowania się do regulaminu oraz wskazań funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej zabezpieczających ruch drogowy.
- Uczestnik rajdu odpowiada za spowodowanie wypadku.
- Ubezpieczenie we własnym zakresie. 
- W rajdzie nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających


Trasa rajdu:

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl