Miasto Ustroń

230-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu / 28.11.2017

Organizator: SP2
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl