Miasto Ustroń

CIESZYNKI - inkrustowane strzelby myśliwskie / 09.09.2017

Cieszyński Cech Rusznikarzy
Najsławniejszymi wyrobami cieszyńskich rusznikarzy były strzelby tzw. „cieszynki”. Produkowane od 2. poł. XVI w., służyły do polowania na ptactwo. Bogate zdobienie inkrustacją kolby i łoża, rytowane zdobienie lufy oraz nowatorski, jak na owe czasy, mechanizm strzelający spowodowały, że broń ta wkrótce stała się niezwykle poszukiwanym artykułem.  Do dzisiaj zachowało się ok. 300 egzemplarzy stanowiących ozdobę wszelkich liczących się w świecie muzeów broni i kolekcji prywatnych. Piękne, zabytkowe „cieszynki” znajdują się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, zaś współcześnie wykonywane przez rusznikarza Jerzego Wałgę – w Izbie Cieszyńskich Mistrzów.

W naszym Muzeum wystąpi Jerzy WAŁGA zwanym ostatnim rusznikarzem Europy. Od 40 lat pasjonat rękodzieła artystycznego, twórca izby pamięci cieszyńskich rzemieślników. Opowie o warsztacie pracy, przedstawi mini wystawę „cieszynek” i ich historię. Zapraszamy 9. września 2017 – sobota, godz. 16.00. WSTĘP WOLNY.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl