Miasto Ustroń

"Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom" / 09.06.2018

Koncert w wykonaniu wychowanków ustrońskich przedszkoli, Ośrodka Edukacyjno-Rehablilitacyjno-Wychowawczego w Nierodzimiu, Zespołów Artystycznych MDK oraz ustrońskich szkół na rzecz OERW Nierodzim.

Podczas trwania koncertu - Loteria fantowa (10 zł)

Wejście po zakupie cegiełki (sprzedaż w kasach przed Amfiteatrem):
- dorośli: 7 zł,
- dzieci: 5 zł

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl