Miasto Ustroń

"Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom" / 08.06.2019

Koncert wychowanków ustrońskich Przedszkoli i dzieci z Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Nierodzimiu.

Przed koncertem sprzedaż cegiełek.
Dochód z imprezy przeznaczony na działalność OERW.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl