Miasto Ustroń

Dziękujemy za Kulturę - Koncert / 23.03.2017

Koncert w podziękowaniu dla długoletniej Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Ustroń Danuty Koenig w wykonaniu ustrońskich artystów.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl