Miasto Ustroń

Filharmonia Śląska / 01.03.2018

Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów, pt.: "Poezja i muzyka - liryka, epika, dramat"
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl