Miasto Ustroń

Filharmonia Śląska / 19.05.2017

Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów (Przeboje mistrzów z zespołem Meas-trio).
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl