Miasto Ustroń

GIVING CIRCLE / 16.04.2019

Zapraszamy na wydarzenie GIVING CIRCLE 16 kwietnia 2019, Zamek Cieszyn, g. 17:00

Giving circle jest wyjątkowym spotkaniem przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych osób, podczas którego darczyńcy wspierają wybrane przez siebie projekty społeczne, ich zdaniem najbardziej wartościowe. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej dzięki wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i The Funding Network.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl