Miasto Ustroń

II RZECZPOSPOLITA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM – DEBATA / 10.10.2019

Program nowoczesności i cywilizacyjnego postępu – nowoczesne idee w polityce społecznej, kulturze i nauce na Śląsku w II RP. Śląska autonomia i polityka wojewody Grażyńskiego. Budowanie nowej infrastruktury na Śląsku Cieszyńskim. Lewica i idee postępowe na Śląsku. Wychowanie do nowoczesności, szkolnictwo i oświata, rozwój polskich szkół średnich, szkolnictwo wyższe, rola wybitnych nauczycieli i ich wpływ na formowanie późniejszych generacji polskiej kultury.

W debacie wezmą udział: Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn, Grażyna Kubica-Heller, etnografka i socjolożka, Marek Zieliński, historyk sztuki, dyrektor Ars Cameralis Silesiae Superioris.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl