Miasto Ustroń

III edycja „Decydujesz, pomagamy” – Tesco po raz kolejny stawia na lokalne inicjatywy / 05.07.2017


Zapraszamy do udziału w programie „Decydujesz, pomagamy"

III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”skierowanego do lokalnych społeczności. Etap zbierania zgłoszeń na realizację kolejnych projektów społecznych będzie trwał do 10 lipca.
O tym, które pomysły zostaną zrealizowane, ponownie zadecydują klienci Tesco. W ramach trzeciej edycjiprogramu przyznanych zostanie
125 grantóww wysokości 5.000 zł.
Całkowita pula dofinansowań wynosi 650000 zł.
Organizatorzy uruchamiają kolejną edycję niedługo po zakończeniu poprzedniej, odpowiadając na ogromne zainteresowanie programem.

Jak to działa?
Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnićprostyformularz aplikacyjnydostępny na stronie www.pomagamy.tesco.pl. formularz jest otwarty od 15 maja do 10 lipca 2017 roku.
Komisja Grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 125 mikroregionów, na które została podzielona cała Polska. O tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy każdego regionu w otwartym głosowaniu, które odbywać się
będzie w sklepach Tesco.

Kto może wziąć udział?
Program jest otwarty dla każdego. Swoje pomysły zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, spółdzielniesocjalne i grupy nieformalne– czyli minimum 3 osoby, które chcą podjąć wspólne działania, a nie posiadają osobowości prawnej. Grupa nieformalna może powstać
specjalnie na potrzeby udziału w programie.

Czego może dotyczyć projekt?
Zakres działań objętych programem jest bardzo szeroki: zgłaszane projekty powinny koncentrować się wokół szeroko rozumianej poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Wnioski mogą dotyczyć m.in. ożywiania przestrzeni publicznej, edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia i promocji aktywnego trybu życia czy stanowić odpowiedź na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

- Z dumą i radością patrzymy na to, jak pomysły jeszcze niedawno zapisane na papierze zamieniają się w place zabaw, ogrody czy pomoc medyczną. Oddolne działania mają wielką siłę i docierają z niesamowitą precyzją tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Wiemy, że jeszcze wiele organizacji potrzebuje naszego wsparcia, dlatego nie zwlekamy z zaproszeniem do udziału w kolejnej edycji „Decydujesz, pomagamy”
– mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk,  Prezes Fundacji Tesco Dzieciom.

Pomoc zawsze potrzebna

Odbyły  się  już  dwie  edycje programu  „Decydujesz,  pomagamy”.  Organizacje  pozarządowe oraz  grupy  nieformalne  zgłosiły  ponad  2000  projektów,  spośród  których  Komisja  Grantowa wyłoniła 862 finalistów. O wyborze zwycięzców zadecydowali klienci Tesco, którzy w dwóch edycjach oddali łącznie na projekty ponad 10,2 mln głosów.

Zobacz film podsumowujący II edycję programu

W  przypadku  pytań  dotyczących  zgłoszenia  do  programu  można  kontaktować  się  z  biurem programu – Pracownią  Badań  i  Innowacji  Społecznych  Stocznia:  telefon:  22  100  55  93 e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl Więcej   informacji   o   programie   „Decydujesz,   pomagamy”   można   znaleźć   na   stronie  internetowej www.tesco.pl/pomagamy
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl