Miasto Ustroń

Ankieta - "Jestem piękny i uroczy,ale mnie nie widać"

Szanowni Państwo!

Pragniemy zachęcić Państwa do zainteresowania się stanem krajobrazu, estetyką Miasta Ustroń, tym co  jest naszym największym potencjałem i wartością oraz tym, co krajobraz zaśmieca, czyli nadmiarem REKLAM.

Celem akcji, którą organizujemy, jest rozpoczęcie poważnej publicznej debaty nad tym, w którą stronę powinny pójść działania Społeczeństwa  oraz Samorządu Ustronia wobec zalewu obiektów reklamowych w przestrzeni naszego Miasta. Pragniemy przedstawić nasze obserwacje prowadzone na przestrzeni ostatniego roku, a przede wszystkim wysłuchać Państwa opinii.

Niniejsze spotkanie dedykowane jest przedstawicielom ośrodków kultury, oświaty, mediów, a także wszystkim zainteresowanym. Przewidujemy jeszcze kolejne dwa spotkania- warsztaty, dedykowane odpowiednio: mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, przedstawicielom biznesu i firm reklamowych - terminy podamy wkrótce.

Prosimy  o przesłanie tej wiadomości wszystkim, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani stanem krajobrazu Ustronia.

Zapraszamy!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej oraz pozostawienie jej w urnie na korytarzu w UM Ustroń przy ul. Rynek 1 lub przesłanie mailem na adres: ankieta@ustron.pl


Państwa głos jest dla Ustronia i jego krajobrazu bardzo ważny!
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl