Miasto Ustroń

Komplet ustrońskich periodyków do nabycia w Muzeum

Muzeum Ustrońskie informuje, iż można u nas nabyć cały komplet długo wyczekiwanych ustrońskich periodyków:
Kalendarz Ustroński w cenie 21 zł
Pamiętnik Ustroński w cenie 25 zł
Przyrodnik Ustroński w cenie 10 zł
Zapraszamy szczególnie w okresie świąteczno - noworocznym!
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl