Miasto Ustroń

Koncert Noworoczny / 05.01.2018

Koncert Noworoczny w wiedeńskim stylu: "Orkiestra Salonowa Profesora Hilarego Drozda"
pod artystycznym kierownictwem Krzysztofa Durlowa.
Soliści: Sabina Olbrich-Szafraniec - sopran, Hubert Miśka - tenor

W programie utwory Frantza Lehara, Johanna Straussa, Emmericha Kalmana i innych

Cena biletu: 40 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl