Miasto Ustroń

Koncert Noworoczny: "Z Wiednia na Broadway" / 04.01.2019

Wystąpią:
Agnieszka Wawrzyniak - sopran, Emilia Zielińska - sopran, Bartosz Kuczyk - tenor, Mirosław Niewiadomski - tenor

Cena biletu: 40 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl