Miasto Ustroń

Konferencja "Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych" / 15.04.2019

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Miasto Ustroń serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych" w Ośrodku "Kolejarz Best For You" (ul. Stroma 2) w Ustroniu - Jaszowcu. W ramach konferencji zostanie zaprezentowany raport pt. „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”. Prezentacji raportu będzie towarzyszyć dyskusja.

PROGRAM:
09:30   Przerwa kawowa, rejestracja uczestników
10:00   Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników
                 ·  Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny „Biznes Alert”, moderator dyskusji
10:10   Prezentacja raportu „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”
                ·   dr Krzysztof Księżopolski, Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies, autor raportu
                ·  Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP
                ·  Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
11:00   Przedstawienie dobrych praktyk w walce ze smogiem na terenach uzdrowiskowych na przykładzie Miasta Ustroń
                · Przemysław Korcz – Burmistrz Miasta Ustroń
11:20   Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
12:30   Lunch  

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o kontakt na adres e-mail: konferencje@efrwp.pl do dnia 11 kwietnia 2019 roku.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl