Miasto Ustroń

KONKURS NA EKSLIBRIS / PROJEKT EKSLIBRISU

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na ekslibris/projekt ekslibrisu.


REGULAMIN  KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu we współpracy z Galerią Muflon – Sztuka dla Ciebie (ul. Sanatoryjna 32, Ustroń) oraz Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” (ul 3 Maja 68, Ustroń).

2.      Zadaniem  konkursu jest wykonanie ekslibrisu lub jego projektu.

3.      Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i młodzieży od 13 do 15 lat, zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego.

4.      Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki, zainteresowanie dzieci i młodzieży Biblioteką.

5.      Prace oceni jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu.. Prace będą oceniane w odpowiednich grupach wiekowych.

6.      Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.

7.      Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie ekslibrisów w Galerii Muflon - Sztuka dla Ciebie w Ustroniu Zawodziu.

8.      Informacje o finale konkursu i miejscu wręczenia nagród zostaną podane w późniejszym terminie ( nie później niż 30. kwietnia 2017. )

9.      Termin składania prac upływa 15. kwietnia br.

10.  Prace przysłane na konkurs nie będą odsyłane do uczestników konkursu i przechodzą na własność organizatora.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.      W konkursie mogą wziąć udział. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu cieszyńskiego.

2.      Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.

3.      Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.

4.      Prace muszą być czytelnie opisane wg schematu:

a.       imię, nazwisko

b.      wiek uczestnika

c.       adres zamieszkania

d.      nr telefonu rodzica lub prawnego opiekuna

5.      Technika wykonania prac : piórko, aerograf, pisak, kolaż, techniki cyfrowe, inne – integralnie związane z ekslibrisem (linoryt, sucha igła itp.) ; maksymalny dopuszczalny format : A-5.

6.      Prace należy przesłać bądź dostarczyć na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu w terminie do 15. kwietnia 2017 r.

 
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl