Miasto Ustroń

Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha / 21.06.2017


„Rzeka Wisła w życiu Ustronia – dawniej i współcześnie”. Tak brzmi temat przewodni szóstej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha, której finał odbędzie się 21 czerwca o godz. 10.30 w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego. W Roku Rzeki Wisły takiego wątku oczywiście nie mogło zabraknąć!
Obecnie trwają intensywne przygotowania do Konkursu, a jego tegoroczna odsłona składać się będzie zarówno z konkurencji indywidualnych, jak i drużynowych. Tradycyjnie wezmą w nim udział uczniowie klas pierwszych ustrońskich gimnazjów, którzy już od kilkunastu tygodni uczestniczą w warsztatach regionalnych prowadzonych przez Bożenę Kubień, odbywających się w szkołach, a także w terenie i muzeum. Podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością wśród naszych gimnazjalistów cieszą się spacery edukacyjne, podczas których zwiedzają historyczne, nieraz kultowe zakątki Ustronia oraz odkrywają tajemnice starych budowli. W tym roku na trasie wędrówek znalazł się m.in. dolny Ustroń z zabytkowym gmachem szkoły przy ul. Stawowej 3 i dworcem kolejowym z 1888 r., a także Wyrchowina z międzywojennymi willami – „Słoneczną”, „Jutrzenką”, „Doris”, „Wierchy” i „Pod Jelenicą”, Zawodzie z willą Blanków z 1905 r., ponadto pomniki pamięci narodowej, najstarszy w Ustroniu park Kuracyjny, centrum miasta i skupione tutaj ciekawe, ponad stuletnie obiekty oraz Galeria „Rynek”, prezentująca prace miejscowych twórców.
Głównym celem projektu, realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ustronia jako zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto Ustroń, jest zainspirowanie młodego pokolenia do poznawania dziedzictwa kulturowego Ustronia, tradycji regionalnej, lokalnych wartości oraz bogatych i wielowątkowych dziejów naszej małej ojczyzny, a także zachęcenie do odkrywania swoich korzeni. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Ustroń. Więcej informacji na temat tegorocznego Konkursu Wiedzy o Ustroniu (relacje i fotografie z warsztatów), jak również jego poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Ustronia: www.tmu.ustron.pl w zakładce: edukacja regionalna.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl