Miasto Ustroń

MALARSTWO ELŻBIETY SZOŁOMIAK. Wystawa czynna 5.09 - 27.10.2017 / 05.09.2017

KOLOR i ŚWIATŁO - zdaniem Elżbiety Szołomiak - ustrońskiej artystki, te właśnie elementy są najważniejsze w jej malarstwie. Jej obrazy cenił i promował Edmund Grzybowski - znany, ceniony krytyk i znawca sztuki, redaktor naczelny warszawskiego tygodnika ilustrowanego „Stolica” pisząc m.in.:
Wielu malarzy realistów powiela lepiej lub gorzej rzeczywistość, bo patrząc na otaczający świat nie potrafi powiedzieć nic nowego. Ten konserwatywny realizm oddziałuje w kategoriach estetyki, ale nie odpowiada ludziom czującym i rozumiejącym sztukę. Malarstwo Elżbiety Szołomiak dzięki innemu widzeniu rzeczywistości jest przeciwieństwem takiej twórczości, chociaż opiera się na realistycznej konwencji. Artystka należy do tych nowoczesnych twórców, którzy osiągnęli rzecz trudną - komunikatywność malarstwa, bez obniżenia jego rangi. Banalnie brzmi stwierdzenie, że sztuka jest niepodzielna, ale trzeba je powtarzać, gdyż wciąż odżywają spory na temat abstrakcji, realizmu, malarstwa nowoczesnego czy tradycyjnego. Związki z tradycją nie oznaczają przekreślenia poszukiwań nowego, współczesnego spojrzenia. Malarstwo Elżbiety Szołomiak jest świadectwem słuszności takich poszukiwań.
Drugą cechą tego malarstwa jest optymistyczne widzenie świata. Artystka jakby przeciwstawia się wszelkim obsesjom w sztuce. Twórczość jej uszlachetnia człowieka, co powinno być cechą każdej sztuki. Świat w obrazach Elżbiety Szołomiak jest wprawdzie realistyczny, ale odbity zawsze w szlachetnej i pięknej wizji malarskiej. Talent artystki pozwala jej tworzyć rzeczywistość harmonijną i romantyczną, a romantyzm ten widzimy zwłaszcza w pejzażach, które najtrafniej charakteryzują jej twórczość.
________________________________________

Wystawa trwa od 5. września; jeszcze do 27. października można zwiedzać wystawę malarstwa Elżbiety Szołomiak w Galerii pod Jodłą Muzeum Marii Skalickiej (Ustroń Brzegi ul. 3 Maja 68). Muzeum czynne od wtorku do piątku w godzinach 9-16, a w sobotę i niedzielę w godz. 11-16. Zapraszamy serdecznie.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl