Miasto Ustroń

Miejski Konkurs Recytatorski / 07.02.2019

Konkurs dla uczniów ustrońskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zgłoszenia do 01.02.2019 r.

Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy pobrać można pod adresem:

http://mdk.ustron.pl/konkursy/miejski-konkurs-recytatorski-szkol-podstawowych/

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl