Miasto Ustroń

Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego / 22.06.2018

Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego połączone z rozdaniem nagrów dla Laureatów Olimpiad Szkolnych, Konkursów i Zawodów Sportowych
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl