Miasto Ustroń

MUZEUM MARII SKALICKIEJ przyjmie na staż / 27.04.2017

Muzeum Marii Skalickiej przyjmie na staż w charakterze muzealnika na okres od 18. kwietnia do 16. października 2017r. osobę do 29 roku życia zarejestrowaną jako bezrobotną w Urzędzie Pracy w Cieszynie . Proponowany staż realizowany będzie w projekcie PRO WER, w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub osobiście. Tel: 33) 858 78 44, mail: ustroń@skalickamuzeum.pl. Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl