Miasto Ustroń

Nagrody w dziedzinie kultury - nabór wniosków / 30.10.2020

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020.
Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Ustronia lub osobom prawnym
i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Ustronia na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
Przypominamy, że Burmistrz Miasta może przynać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:
- instytucji kultury,
- związków i stowarzyszeń społeczno - kulturalnych,
- innych podmitów, których działalność statutowa obejmuje zadnia w dziedzinie kultuy i sztuki,
- Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta Ustroń w terminie do 30 października 2020r.
Uchwała dotycząca przyznawania nagród, wniosek oraz informacje ogólne o sposobie przyznawania nagród znajdują się w załącznikach.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl