Miasto Ustroń

Komunikat dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W związku ze zbliżającą się inauguracją roku akademickiego 2020/21 i trwającą pandemią  koronawirusa  COVID-19  Rada Programowa UTW podjęła decyzję o przeprowadzeniu sondażu wśród słuchaczy UTW i osób zainteresowanych naszą działalnością,  w którym prosi o zwrotna informację:
  •  Czy weźmiesz udział w inauguracji nowego roku akademickiego dnia 2 października 2020 o godz.16 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”  z udziałem Jacka Cygana.
    W  inauguracji może wziąć udział max. 150 osób, zostaną zachowane wszelkie zasady sanitarne i bezpieczeństwa podczas spotkania.
    • tak/nie
  •  Czy będziesz uczestniczył w zajęciach UTW (zajęcia ruchowe, lektoraty języków obcych, trening pamięci),  które ze względów lokalowych, sanitarnych i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa  będą realizowane w MDK „Prażakówka”
    • tak/nie

Ponadto informujemy, że studenci, którzy opłacili składki za  drugie   półrocze roku 2019/2020  nie muszą regulować składek  za I półrocze nowego roku akademickiego.

Informację prosimy przesyłać na maila:  info@esprit-akademia.pl    

lub na telefon/ SMS  - 606 486 333  do dnia 7 września br.

Po przeprowadzonym sondażu przedstawiony zostanie proponowany harmonogram zajęć.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl