Miasto Ustroń

Otwarcie XV Festiwalu Ekumenicznego / 19.06.2019

Podczas otwarcia odbędzie się wernisaż wystawy rzeźbiarza Ryszarda Zająca z Jeleniej Góry pt: „studium form & figur". Zapraszamy do Muzeum Ustrońskiego.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl