Miasto Ustroń

Piknik wyborczy KWW Projekt Ustroń / 13.10.2018

Komitet Wyborczy Wyborców Projekt Ustroń zaprasza mieszkańców Ustronia do udziału w pikniku wyborczym, który odbędzie się w dniu 13 października 2018r. od godz. 15.00 na Ustrońskim Rynku.


Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl