Miasto Ustroń

Popołudnie Muzyczne na Rynku - zespół NIVEL / 23.07.2017

Miejski Dom Kultury "Prażakówka" zaprasza na:
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl