Miasto Ustroń

Potrzeby i preferencje mieszkańców w zakresie sportu - Ankieta

Na prośbę studenta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach udostepniamy ankietę:

Chcąc lepiej poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców Ustronia w zakresie sportu i aktywności fizycznej. Powiedzcie co można zrobić lepiej, czego w waszej miejscowości brakuje.

Wyrażając swoją opinię w poniższym kwestionariuszu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeujPE6fb94Nju13KDaKormjmHHCTMEHoWnP3yZ8KKPWW103g/viewform?usp=sf_link
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl