Miasto Ustroń

Promocja KALENDARZA USTROŃSKIEGO na 2017 r. / 25.11.2016

Urząd Miasta w Ustroniu, Muzeum Ustrońskie, Galeria na Gojach A.K. Heczko zapraszają na promocję Kalendarza Ustrońskiego na 2017 r. Promocji dokona Przemysław Korcz, w programie artystycznym Krystyna Kukla i Paweł Grzyb.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl