Miasto Ustroń

"Przygody świnek" / 04.06.2019

Spektakl z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków ustrońskich przedszkoli.

Terminy i godziny:

04.06.2019 r.:
Godz. 9.15: P3, P6
Godz. 10.30: P5, P7

05.06.2019 r.
Godz. 9.15: P2, P4
Godz. 10.30: TONN/OERW, "Chatka Puchatka", Oddz. Przedszk. przy SP5
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl