Miasto Ustroń

Rocznica rozstrzelania 34. Mieszkańców Ustronia / 09.11.2018

W dniu 9 listopada 2018r. o godz. 12.00 odbędą się uroczystości upamiętniające rocznicę rozstrzelania
34. Mieszkańców Ustronia przy pomniku znajdującym się przy Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2a.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl