Miasto Ustroń

Spotkanie Ekumeniczne "Jeden region, trzy religie" / 29.12.2016

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej" serdecznie zaprasza mieszkańców, turystów na bezpłatne, ogólnodostępne spotkanie ekumeniczne pt. "Jeden region, trzy religie".
Gośćmi spotkania będą:
Pani Dorota Wiewióra (szefowa bielskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej),
Ksiądz Mirosław Szewieczek (ksiądz Parafii Katolickiej w Ustroniu),
Ksiądz Dariusz Lerch (ksiądz Parafi Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu).
Spotkanie poprowadzi Przemysław Korcz. 
Tematem przewodnim będzie współistnienie trzech religii na terenie Śląska Cieszyńskiego, w odniesieniu do 500-lecia Reformacji w Polsce.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl