Miasto Ustroń

Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów. / 05.06.2019

Śląska Akademia Senior@ i Miasto Ustroń serdecznie zapraszają seniorów do udziału w kursach komputerowych. Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń w dniu 5 czerwca 2019r. o godz. 12.00. Kursy odbędą się na terenie Ustronia - miejsce zostanie podane podczas spotkania informacyjnego. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Celem projektu „Śląska Akademia Senior@” jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne (nie ma górnej granicy wieku uczestnika). Efektem realizacji projektów ma być włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z IT w codziennym życiu.

Każdy z uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w projekcie. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów.  Senior, który będzie obecny na zajęciach po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl