Miasto Ustroń

Spotkanie z "Pamiętnikiem Ustrońskim" / 21.02.2017

Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zapraszają na spotkanie popularyzujące 19 tom "Pamiętnika Ustrońskiego", które odbędzie się 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. ks. Karola Kotschego 4.
W programie:
- omówienie 19 tomu "Pamiętnika Ustrońskiego",
- prezentacja multimedialna fotografii "Ustroń oraz jego mieszkańcy - dawniej i współcześnie".
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl