Miasto Ustroń

Spotkanie z "Pamiętnikiem Ustrońskim" / 20.02.2018

Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zapraszają na spotkanie popularyzujące 20 tom „Pamiętnika Ustrońskiego”, które odbędzie się 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy pl. ks. Karola Kotschego 4 w Ustroniu.
W programie:
-   omówienie 20 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”,
-   prezentacja multimedialna fotografii „Wirtualna wędrówka po Ustroniu – dawnym i współczesnym”
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl