Miasto Ustroń

Spotkanie ze Stanisławem Szwedem / 13.10.2018

W  dniu 13 października 2018r. o godz. 12.00  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość okręgu Brenna - Ustroń zaprasza mieszkańców Ustronia na ustroński rynek do udziału w spotkaniu z panem Stanisławem Szwedem, sekretarzem stanu Miniserstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas spotkania Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje kandydatów do Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl