Miasto Ustroń

Stowarzyszenie "Lipowiec"

43-450 Ustroń, ul. Szkolna 1
Tel. 33 854 26 99
E-mail: sp5ustron@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Burzyńska- Prezes
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl