Miasto Ustroń

ŚWIAT IKONY wystawa autorstwa Krzysztofa Liszki / 06.04.2019

Proponowana wystawa  jest  drugą  ekspozycją prac autora. Pierwsza wystawa była w Katowicach w roku ubiegłym organizowana przez Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa.  Na wystawie zobaczyć można prace zarówno najstarsze jak i z ostatnich lat. Ikony zostały ułożone i pogrupowane według podstawowych typów kanonicznych. Pozwoliło to usystematyzować materiał a także stworzyć możliwość porównania z klasyczną ikoną występującą w Prawosławiu. Tytuł ekspozycji wskazuje na pewną odrębność i wyjątkowość świata ikon, fascynującego od dawna wielu, nie tylko profesjonalnych malarzy. Świat ten, nieco tajemniczy i niezrozumiały dla odbiorcy zachodniego chrześcijaństwa, przez przekaz uniwersalnych duchowych treści fascynuje i zachęca do „wejścia” w głębię duchowości, dalej poza sferę malarską.  Ekspozycję można zwiedzać do 29 czerwca 2019 r.   od wtorku do piątku w godz. 9.00-16.00, w soboty w godz. 11.00-16.00 
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl