Miasto Ustroń

TOŻSAMOŚĆ DWÓCH POKOLEŃ ZAOLZIAN / 21.10.2017

Jeśli interesuje Cię historia i współczesność Polaków na Zaolziu, ich niezwykłe przywiązanie do kultury polskiej  i szeroka działalność społeczno-kulturalna i wydawnicza – to zapraszamy serdecznie w sobotę 21. października 2017 o godz. 16.00 do Muzeum Marii Skalickiej w Ustroniu na spotkanie z MAGDALENĄ ĆMIEL. Ta pochodząca z Trzyńca autorka książki „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian w wywiadach biograficznych” w bieżącym roku została uhonorowana przez Konsula Generalnego RP w Ostrawie prestiżową nagrodą SREBRNE SPINKI. Jest to nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia na polu kultury dokonane przez przedstawicieli mniejszości polskiej na Zaolziu. Autorka ukończyła studia magisterskie z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia doktoranckie kontynuuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Interesuje się problematyką etniczną i tożsamościową ze szczególnym naciskiem na pogranicze. Zawodowo pracuje jako dziennikarka w „Głosie Ludu” - gazecie polskiej na Zaolziu. Ponadto działa społecznie, jest członkinią Sekcji Ludoznawczej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Liczymy na Państwa obecność i ożywioną dyskusję. WSTĘP WOLNY.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl