Miasto Ustroń

Ustrońska Majówka - koncert gwiazdy 2.05 odwołany / 02.05.2020

Ze względu na zagrożenie zachorowaniem Koronawirusa w tym roku Urząd Miasta Ustroń rezygnuje z organizacji imprez w okresie majówki, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2020r.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl