Miasto Ustroń

Warsztaty modelarskie w Domku Pracy Twórczej

Domek Pracy Twórczej przy Muzeum Ustrońskim zaprasza na warszaty modelarskie.
Szczegóły na plakacie poniżej.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl