Miasto Ustroń

Wirtualna Wystawa „Szlak ustrońskich osiedli i kolonii robotniczych z drugiej połowy XIX w."

Na kolejnej wystawie wirtualnej prezentujemy dawne ustrońskie osiedla i kolonie robotnicze oraz kamienice patronackie, wzniesione w drugiej połowie XIX w. dla pracowników miejscowego przemysłu. Z pewnością wielu ustroniaków, spacerując po naszej pięknej miejscowości, zastanawiało się nieraz, skąd wzięły się te stare budynki, kto je wzniósł i dlaczego. Niejeden z nas pamięta również nieistniejące, nadszarpnięte zębem czasu domy, które kilkadziesiąt lat temu rozebrano lub strawił je pożar. Niegdyś mieszkali w nich szczęśliwi hutnicy i kuźnicy, którym zapewniono upragniony dach nad głową w pobliżu zakładów pracy, co niewyobrażalne ułatwiło im życie. Aż trudno dziś wyobrazić sobie, że kiedyś budynki te, choć proste, były całkiem nowe i stanowiły szczyt marzeń pomimo ówczesnych skromnych standardów.

Poniżej bezpośredni link, przekierowujący na wystawę
 www.muzeum.ustron.pl/?page_id=9029
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl